İkram Kutlu

İkram Kutlu

Gelişen Teknoloji ve İnsan

 İnsanoğlu dünyada var olduğu süre zarfında hep yeniliklerin, ilimin ve dolayısıyla bilimin kovalayıcısı olmuş ve sonsuza dek te kovalamaya da devam edecektir...

Hz. adem ile Hz Havva aleyhisselam yedikleri yasak meyveden sonra cennetten dünyaya atıldıktan sonra, Ademoğlu zürriyetinin dünyada köklerini salmasıyla devam eden hayat bir bilinmezliğe doğru yol alırken, insanlar var oldukları süre içinde hep yeni şeyleri aramaya icatları için cisimleri, hayvanları,  doğayı ve bir çok şeyde farklı arayışları için bunları incelemeye almıştır . Yeniliklerin insan yaşamına kolaylık getirdiği kuşkusuz olmakla beraber gelişen dünyada yenilikler artık bir ihtiyaç olmaktan çıkmış adeta  hırsa dönüşmüştür. Öyleki yıllardır süre gelen yaşamda kuşkusuz ilim adına, bilim adına geliştirilen aletlerin en başında yer alan teknolojik aletler, haberleşme, silah, görsel ve yaşamı devam ettirebilme ve sözde savunma amaçlı adına geliştilmiş aletler, makinalar, araçlar hayatı kolaylaştırdığı gerçeği göz önüne alınacak olursa aslında bu uğurda bir çok şeyde insan oğlunun elinden kayıp gitmiştir.

İnsanoğlu bunun farkında elbet ama dünyanın insanı cezbeden tarafı ağır basmakta ve bir büyülü tılsım gibi insanoğlunu eline alan yegane şeylerin başında gelen '' maddiyat'' ve bunun sonucu olarak ''hırs'' çıkıyor insanın karşısına.

İşte bu iki önemli sebeptendir ki insanlar özellikle son yarım asırdır hızla gelişen teknolojik aletler insan yaşamının bir vazgeçilmezi olan teknolojiye ve onun ürünü olan aletlere hayatlarına, zevklerini ve ihtiyaçları gibi ve bunlara daha da  eklenebilecek bir çok şeyi bağdaşlaştırmış ve hayatını buna göre endekslemeye başlamıştır.

Öyleki artık insanlar yerlerinden kalkmadan bir çok şeyi ''tek tuşla'' halledebilecek düzeye gelmişlerdir. Ama asıl önemli olan teknolojinin insanlarda, insanlıkta bir çok faydası olduğu gibi, insan yaşamında ''körelttiği'' ve duyguları insani duygularını kaybettirdiği bir çok şeyde vardır.

İnsanların başlarda savunma amaçlı geliştirdikleri ateşli silahlar icat edilmeden önce beslenme ve vahşi hayvanlardan korunmak için ve toprak, ganimet, kadın uğruna savaşmaları ve insanların tabiri caizse ''erkekçe'' cenk arenasında kılıçla ve ya buna benzer silahlarla savaşmaları, rakiplerinin gözlerinin içine baka baka ya canına kastetme veya onu affetme gibi bir ''meziyetleri '' vardı.

Ama şimdi ne yazik ki bu durum tam tersi bir hal almış, katliamlar, cana kıymalar artık çok basit olmuş ve  adına ''kalleşçe'' arkadan cana , mala, ırza gasp denen olaylar artık insanların sıkça sosyal medyadan, basından, televizyonlardan doğal bir şeymiş gibi takip etmekteyiz. Artık ölüm gelişen teknolojiyle çok basit olmuş , nükleer silahlar silahlarla binlerce insan tek düğmeyle yok edilmeye başlanmıştır.

Bunun en bariz örneği kuşkusuz üzerine servetler ödenen, hayatları bedel olarak ödenen teknolojik silahlardır. Silahların çeşidi çok; kitle imha silahları, nükleer silahlar, toplar, füzeler, roketler, tüfekler vb bir çok örnek verilebilir elbette. İşte teknolojinin faydasından çok zararının da çok olduğu bir çok kişi tarafından kabul görmekte ve bunun üzerinde bir çok tartışmalar devam etmektedir.

Şimdilerde artık kıtalar arası füze atışları denemeleri başlamış ve bazı ülkeler artık birbirlerine ''gözdağı'' vermeye başlamış durumundadırlar. Bunların dışında bir çok insanın adında anlam vermediği ''siber saldırı'' adındaki sanal savaş ilanı veya adına reel hayatta gasp, tecavüz adına hayatı durdurma naktasına gelebilecek saldırılarda var.

''Bir insanın ya da insanların ölümleri çok basite inebilmektedir bu teknolojik silahlarla'' , '' Silah çıktı mertlik bozuldu'' hesabı.