Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre 2013 yılı içerisinde sözleşmeli olarak 6.474 sağlık personeli alacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 700 personel alımı

Eksiklik bulunan mevkiilere ihtiyaca göre alınacak sözleşmeli personellerin 1.239′u doktor, 1.598′i uzman, 582′si hemşire ve 2.028′i sağlık personeli olacak şekilde istihdam yaratılacağı belirtildi.

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla, Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2013 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2013 yılında uygulanmak üzere tespit edilmesi; Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine, Bakanlar?Kurulu’nca 14 Aralık 2012 tarihinde kararlaştırıldı. Buna göre, 2013 yılında Sağlık Bakanlığı 6 bin 474 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. 6 bin 474 sağlık personelinden 2 bin 452′si Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’na bağlı yataklı tedavide, entegre ilçe hastanelerinde., 10′u ağız ve diş sağlı merkezlerinde görevlendirilecek. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na bağlı sağlık evlerinde 414 kişi, entegre ilçe hastanelerinde 925 kişi, Sağlık Bakanlığı’nın acil sağlık hizmetlerinde 727 kişi istihdam edilecek.

BİN 598 UZMAN, BİN 239 DOKTOR ALINACAK


Yerel Haberler