19 Eylül 2012 Milli Piyango çekilişi bugün yapılıyor.Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaralar belli oluyor.

19 Eylül Milli Piyango Çekilişi Sonuçları Sıralı Tam Liste Haberimizde

19 Eylül 2012 Milli Piyango çekilişi bugün yapılıyor.Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaralar belli oluyor.

19 Eylül Gaziler günü için özel çekilişi düzenlenen Milli Piyango çekilişi sonuçları yayınlanır yayınlanmaz sizlerle olacak.

 Milli piyango sonuçlarını en hızlı şekilde sitemizden öğrenebilirsiniz.

 Sıralı tam liste yayınlanmıştır.

 

İŞTE SIRALI TAM LİSTE

 

19 Eylul 2012 Tarihli  Milli Piyango Çekiliş Sonuçları

 
2,000,000 TL ikramiye kazanan numaralar
278871  
20,000 TL ikramiye kazanan numaralar
090415  
1,000 TL ikramiye kazanan numaralar
064868   087235   160010   195355   516472  
250 TL ikramiye kazanan numaralar
001801   006295   008739   016140   016164   018235   019856   031182   036679   043601   044121   050137   056648   065670   070282   071675   082915   083572   091021   100096   102835   107299   108611   114986   116730   119185   120016   124191   124807   126796   127819   128385   133897   133898   135458   139827   141146   142465   142507   143095   146643   152861   153223   154071   164500   169345   170274   170363   170739   175086   191769   193865   194127   202830   207292   210744   211702   213388   213600   214120   214597   220073   221510   228131   228953   230203   235028   235368   239124   241496   244839   248412   254320   270764   271719   273719   277223   279336   280304   284868   289316   290095   291657   293637   307530   310076   311825   312136   319723   328818   331813   338681   340466   343238   345202   349311   349418   352273   353601   360573   364271   374221   383070   386448   391605   392462   393445   399761   402957   405899   410057   413220   430147   435511   436176   438913   439195   440186   451119   451671   454024   458159   460523   461492   467189   477871   486694   495100   495863   498094   499212   502447   502665   504222   506443   515835   522167   522255   528516   540713   547372   553867   562531   562677   570023   577057   588691   590474   592790   597405  
150 TL ikramiye kazanan numaralar
011167   011172   011579   012573   019460   019924   023030   028873   031760   036561   037159   038351   038617   041676   045653   051624   060037   061713   063603   064464   075941   083849   087553   089048   092344   096020   099283   102558   106320   108320   108340   109709   110849   114959   118744   119156   119767   123312   127063   131618   132913   134595   137529   141048   141202   141304   144449   148613   150483   157171   157544   159933   161828   162070   162239   162552   167270   168841   170670   171974   175034   175796   177056   179248   179949   181627   183623   187912   191799   196069   199837   204930   205538   207663   207963   210330   213298   214181   214743   215816   217489   221442   225497   226013   227978   228612   230602   231401   231759   232239   232853   235452   237825   244819   248309   252294   255093   256171   257456   259982   260311   261572   265783   269835   271484   277210   277742   280809   280811   284341   289210   290202   292343   294821   298723   300359   300575   303575   317012   317140   319478   321136   328157   329931   331877   331987   335800   342546   345169   350081   352189   353998   357115   363313   364984   367215   367711   368830   370886   372804   378546   382902   386360   386467   389500   396652   411438   417724   426746   431126   432329   436261   437359   447377   449669   449991   450322   452267   454952   455554   461406   463119   464418   469151   470088   470908   481478   482010   485532   485933   487085   500169   500262   502161   503625   504098   510881   522262   529729   530086   532182   535102   538084   539704   539823   540858   541448   543233   543930   561850   566964   567675   575368   577293   586085   586273   587866   599372   599450   599655  
Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
08838   09941   13635   17686   25535   30902   31329   38860   44968   50330   55425   57040   62402   72299   84757  
Son 4 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
0540   1545   1976   3076   5080   5090   5186   6662   7011   8144   8501   9434  
Son 3 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar
156   173   220   233   323   338   652   742   807   872  
Son 2 rakamına göre 32 TL ikramiye kazanan numaralar
11   13   16   23   29   52   56   84   89  
Son 1 rakamına göre 16 TL ikramiye kazanan numaralar
2   6  
2,000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
078871   178871   208871   218871   228871   238871   248871   258871   268871   270871   271871   272871   273871   274871   275871   276871   277871   278071   278171   278271   278371   278471   278571   278671   278771   278801   278811   278821   278831   278841   278851   278861   278870   278872   278873   278874   278875   278876   278877   278878   278879   278881   278891   278971   279871   288871   298871   378871   478871   578871  


 

Milli Piyango hakkında:

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır.

Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir.

Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır.

Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.

İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

 Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon  TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

Yerel Haberler