13 büyükşehir kurulmasına dair kanun tasarısının geçici 2. maddesiyle, nüfusu 2.000'in altında 559 belde belediyesi kapatılmaktadır.

İşte Kapatılacak 559 Belde Belediyelerinin Listesi

 

 

 

Kapatılan belde belediyelerinin personeli il özel idarelerine devredilecektir.

Kanun ekinde ismine yer verilen 559 belde belediyesi, 30/06sınırı olan başka bir belediyeye mahalle olarak katılması durumunda kapatılmaktan

Aşağıda yer alan belde belediyeleri, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2000'in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri korunacaktır.

İşte kapatılacak 559 belde belediyesi

Yerel Haberler