KPSS'deki değişikliği ÖSYM Başkanı açıkladı ÖSYM Başkanı Ali Demir, lisans düzeyinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) testlerindeki konu ve dağılımlarının yeniden düzenlediklerini bildirdi.

KPSS'deki değişiklikler hangileri ?

KPSS'deki değişikliği ÖSYM Başkanı açıkladı, ÖSYM Başkanı Demir, lisans düzeyinde yapılacak KPSS testlerindeki konu ve dağılımlarıyla ilgili akademisyenlerin önerileri ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleriyle güncelleme yapıldığını belirtti.

Demir, ortaklık içeren konu gruplarının ağırlığının da azaltıldığını ifade ederek, konu dağılımlarının güncel yüksek öğrenim mevzuatına uyarlandığını ifade etti.

Öğretmenlik Alan BilgisiTesti’ne ilişkin daha önce örnek sorular hazırladıklarını anımsatan Demir, bukapsamda da güncelleme yaptıklarını ve testi en kısa zamanda ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlayacaklarını söyledi.

Yeni Konu Ağırlıkları (Genel Yetenek Genel Kültür)

 

KPSS'deki değişikliği ÖSYM Başkanı açıkladı, ÖSYM’nin düzenlemesine göre,KPSS’de uygulanacak Genel Yetenek Testi sözel bölümünün ağırlığı yüzde 50olacak. Bu bölümde sözel akıl yürütme (muhakeme)becerileri, dil bilgisi veyazım kurallarını ölçmeye yönelik sorular yöneltilecek.

 

Sayısal Bölüm: Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme)becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacak. Bu bölümün ağırlığı da yüzde50 olacak.

 

Genel Kültür : Tarih bölümünün ağırlığı yüzde 45, Türkiye coğrafyasının ağırlığı yüzde30, temel yurttaşlık bilgisinin ağırlığı yüzde 15, Türkiye ve dünyayla ilgiligenel kültürel ve güncel sosyoekonomik konuların ağırlığı yüzde 10 olacak.

 

Tarih:Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki Türk devletlerinden yüzde 5, OsmanlıDevleti’nden yüzde 15, Atatürk İlke ve İnkılapları’ndan yüzde 20, Çağdaş Türkve Dünya Tarihi’nden yüzde 5 ağırlığında sorular yönetilecek.

 

Türkiye Coğrafyası: Türkiye’nin fiziki özellikleri yüzde 12, Türkiye’nin beşeri özellikleriyüzde 5, Türkiye’nin ekonomik özellikleri yüzde 13 ağırlığında yer alacak.

 

Temel Yurttaşlık :Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, anayasa ile idare konularındayüzde 5’er ağırlığında soru yöneltilecek.

 

İşte Yeni Düzenleme (Alan bilgisi)

Eğitim Bilimlerinde iseöğrenme psikolojisi ile öğretim ilke ve yöntemlerinde yüzde 20’şer, gelişimpsikolojisi, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik ve özel eğitim alanlarındayüzde 15’er, program geliştirme, sınıf yönetimi ile öğretim teknolojileri vemateryal tasarımında ise yüzde 5’er ağırlığında soru bulunacak.

 

Hukuk:Anayasa hukukunun yüzde 10, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medenihukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra ve iflas hukukunun yüzde 15’erolacak.

 

İktisat: İktisadidoktrinler tarihi yüzde 5, mikro iktisat yüzde 30, makro iktisat yüzde 25,para-banka-kredi, uluslararası iktisat, kalkınma ve büyüme ile Türkiyeekonomisi yüzde 10’ar ağırlığında yer alacak.

 

İşletme: Temelkavramlardan yüzde 10, işletme yönetimi ve üretim yönetiminden yüzde 25’er,pazarlama yönetimi ve finansal yönetim yüzde 20’şer ağırlığında soruyöneltilecek.

 

Maliye: Maliyeteorisi yüzde 10, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe, vergihukuku ve maliye politikasından yüzde 15’er ağırlığında sorular gelecek.

 

Muhasebede:Genel muhasebeden yüzde 65, mali tablolar analizinden yüzde 15, ticariaritmetik ve ihtisas muhasebesinden yüzde 10’ar olacak.

 

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri : İş ve sosyal güvenlik hukukunda yüzde 55 ağırlığındasoru bulunacak. Bu test içinde yer alan iş hukuku ve teorisinden yüzde 20,sosyal güvenlik hukuku ve teorisinden yüzde 25, sosyal politikadan yüzde 10ağırlığında soru yer alacak. Çalışma ekonomisinden soru ağırlığı ise yüzde 30olacak. Çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisi soru ağırlığı da yüzde 15.

 

Ekonometri:Ekonometrik tahmin ve tahmin ediciler, tahmin sonuçlarının ekonomik veistatiksel olarak değerlendirilmesi hipotez testleri, güven aralığı, ikili(kukla) değişkenler, ikili açıklayıcı ve ikili bağımlı değişkenler,otokorelasyon (içsel bağıntı), farklı yayılım (değişen varyans), modeltanımlama ve tanımlama hataları, eşanlı denklem sistemleri, zaman serisimodellemesi yüzde 10’ar ağırlıkta yer alacak. Öngörü, kısmi regresyon vekorelasyon, çoklu doğrusal bağlantı ve dinamik ekonometri, dağıtılmış gecikmeve otoregresif modeller yüzde 5’er ağırlığında bulunacak.

 

İstatistik:Olasılık ve stokastik süreçler, matemetiksel istatistik ve uygulamalıistatistik yüzde 15’er, yöneylem araştırması, zaman serileri, parametrikolmayan testler yüzde 5’er, deney tasarımı ve varyans analizi, örnekleme,regresyon analizi, çok değişkenli analizler yüzde 10 yer alacak.

 

Kamu yönetimi: Siyaset bilimi, anayasa, kentleşme ve çevre sorunları yüzde 15’er, yönetimbilimleri ve kamu politikası yüzde 20’şer, Türk siyasi hayatı (Osmanlı’dangünümüze siyasi olaylar) yüzde 10 ve sosyoloji yüzde 5 olacak.

 

Uluslararası ilişkiler: Uluslararası ilişkiler teorisi yüzde 20,uluslararası hukuk yüzde 25, siyasi tarih, uluslararası güncel sorunlar, Türkdış politikası yüzde 15, uluslararası örgütler yüzde 10 yer alacak.

 

Öğretmenlik Alan Bİlgisi

Yeni sınav formatında :ÖğretmenlikAlan Bilgisi Testi’nde ise alan bilgisinin ağırlığı yüzde 80, alan eğitiminağırlığı yüzde 20 olacak.

 

Türkçe öğretmenliği: Anlama ve anlatma teknikleri yüzde 24, dil bilgisive dil bilimi yüzde 16, çocuk edebiyatı, Türk halk edebiyatı, yeni Türkedebiyatı, eski Türk edebiyatı ile edebiyat bilgi ve kuramları yüzde 8’erağırlığında bulunacak.

 

KPSS'deki değişikliği ÖSYM Başkanı açıkladı, Fen bilimleri: Fizik yüzde 24, kimya yüzde 22, biyoloji yüzde 22, yer bilimi,astronomi ve çevre bilimi yüzde 4’er; Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğindeeski Türk dili ve yeni Türk dili yüzde 26, yeni Türk edebiyatı, eski Türkedebiyatı ve Türk halk edebiyatı yüzde 18’er, ilköğretim matematiköğretmenliğinde analiz yüzde 28, cebir ve geometri yüzde 18’er, uygulamalımatematik yüzde 16 ağırlığında yer alacak.

 

Sosyal bilgiler öğretmenliği: Tarih yüzde 28, coğrafya yüzde 20, siyaset bilimiyüzde 8, diğer sosyal bilim alanları (Sosyal Bilgilerin Temelleri, SosyalPsikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknolojive Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, GünümüzDünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme) yüzde 24 ağırlığında olacak.

 

Tarih öğretmenliği: Tarih metodu ile XX. yüzyıl Türk ve dünya tarihi yüzde 8, eski çağtarihi yüzde 4, İslamiyet öncesi Türk tarihi yüzde 10, orta çağ İslam tarihi,Türkiye cumhuriyeti tarihi, genel dünya tarihi yüzde 12, Osmanlı tarihi yüzde14 ağırlığında bulunacak.

 

Coğrafya öğretmenliği: Fiziki coğrafya ile beşeri ve ekonomik coğrafyayüzde 30, bölgeler ve ülkeler yüzde 20; fizik öğretmenliği, mekanik, elektrikve manyetizma ile modern fizik yüzde 20’şer, madde ve özellikleri ile dalgalarve optik yüzde 10’ar; kimya öğretmenliğinde analitik kimya, anorganik kimya,organik kimya, fizikokimya yüzde 20’şer; biyoloji öğretmenliğinde ise hücre vemetabolizma ile genetik ve evrim yüzde 16’şar, bitki biyolojisi, ekoloji yüzde10’ar, insan ve hayvan biyolojisi yüzde 20, canlıların sınıflandırılması yüzde8 olacak.

 

Matematik öğretmenliği (lise): Analiz yüzde 24, cebir ve geometri yüzde 16’şar,uygulamalı matematik yüzde 24, İngilizce, Fransızca ve Almanca öğretmenliğindedil yeterliliği yüzde 50, dil bilim yüzde 16, edebiyat yüzde 14, din kültürü veahlak bilgisi öğretmenliğinde Hz. Muhammed’in hayatı ve sünneti, İslam ahlakı,estetiği ve felsefesi, Kur’an-ı Kerim’in muhtevasını anlama yüzde 12, temeldini bilgiler (İslâm, iman esasları ve ibadetleri) yüzde 16, GünümüzTürkiye’sindeki İslam mezhep ve yorumları yüzde 4, din bilimleri (dinsosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi, din eğitimi, din felsefesi) yüzde24 ağırlığında olacak.

 
Yerel Haberler