Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin Alan Değişikliği Sonuçları açıklandı meb.gov.tr'den tıkla sonucunu öğren

 

2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği açıklanmıştır.

İl içi alan değişikliği sonucunu öğrenmek için tıklayınız.

Alan Değişikliği Başvurularının Uzatılması

21-26 Eylül 2012 tarihleri arasında alınan öğretmenlerin alan değişikliği başvurularında, sınıf öğretmenlerinden diplomalarında yan alanları “Türk Dili” ve “Matematik” yazılı olanların hangi alana geçebilecekleri hususunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alınan 26/09/2012 tarihli ve 5357 sayılı yazıda;

Sınıf öğretmenlerinden diplomalarında;

1-      Yan alanı “Türk Dili” yazılı olanların “Türkçe”,

2-      Yan alanı “Matematik” yazılı olanların “İlköğretim Matematik”

 

alanına alan değişikliği yapılabileceğinin belirtilmesi üzerine 26 Eylül 2012 tarihinde sona eren alan değişikliği başvuruları, bu durumdaki öğretmenlerin başvurularını yenileyebilmeleri bakımından 27 Eylül 2012 saat 17.00’a kadar uzatılmıştır.

Alan Değişikliği mağdurlarına yargı müracatı
 
Alan değişikliği mağdurları mağduriyetin giderilebilmesi için yargıya başvurabilecekler

2012 Öğretmenlerin il içi alan değişikliği kılavuzu yayımlanması ile birlikte başvuru süreci başlamış ancak kılavuzdaki bir kısım düzenlemeler nedeniyle çok sayıda öğretmen başvuru yapamayarak yada yapmış olduğu başvurusu reddedilmek suretiyle mağdur olmuştur.


Kılavuzda eksik ve hatalı gördüğümüz hususlarla yine kılavuzda yer alması ve alan değişikliği sürecinde dikkate alınması ve değerlendirilmesi gereken görüş ve önerilerimizi Milli Eğitim Bakanlığı’na iletmekle birlikte, Sendikamızca mağdur olan öğretmenlerimize de aşağıda vermiş olduğumuz bilgi çerçevesinde hukuki yardımda bulunulacaktır.


2012 Öğretmenlerin il içi alan değişikliği kılavuzuna göre, Sendikamıza iletilen belli başlı sorunlar arasında yer alan;

1. Sınıf Öğretmenlerinden
-Kimya, Fizik, Biyoloji mezunu olup, Fen ve Teknoloji alanına başvuramayanlar,
-Tarih, Coğrafya mezunu olup, Sosyal Bilgiler öğretmenliğine başvuramayanlar,

 

2. İl içi, iller arası ve özür durumundan yer değişikliği yapılan öğretmenlerin il içi alan değişikliğine başvuruları kabul edilmeyenler,

 

3. Eğitim kurumu yöneticisi olup, alan veya yan alanları itibarıyla geçebilecekleri kurumda ders yükü bulunduğu halde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunu tercih edemeyenler,

 

4. Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü olup, alan değişikliğine hiçbir şekilde başvuruda bulunmayanlar,

 

5. Hem ilkokul hem de ortaokulun her ikisinin de yöneticisi olup, bunlardan birinin okul müdürü olarak gözükenlerden diğer okula alan değişikliği yapmak isteyip de yöneticiliği düşeceği için başvuruda bulunamayanlar ile yukarıda belirtilen konuların dışında başvuruda bulunamayanların

 

Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmek üzere Okul Müdürlüklerine alan değişikliğine ilişkin taleplerini dile getiren dilekçe ile başvuruda bulunmaları ve 60 güne kadar cevabın gelmesini beklemeleri gerekmektedir. Bakanlık bu başvuruya 60 gün içerisinde bir cevap verebildiği gibi hiç cevap da vermeyebilir. 60 gün içerisinde bir cevap gelirse bu cevaba karşı, gelmezse 60. günün bitiminde başvurunun zımnen reddine karşıdava açılması gerekmektedir.
Diğer yandan sistem üzerinden başvuru yapabildikleri halde başvurusu yine sistem üzerinden reddedilenlerin sistemden alacakları ekran çıktısına karşı 60 gün içerisinde dava açılmasıgerekmektedir.
Dava açmak isteyen üyelerimizinİdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan bu süreleri dikkatli bir şekilde takip ederek, en kısa sürede bağlı bulundukları Şube Başkanlıklarına iletmeleri halinde kendilerine gerekli hukuki destek verilecektir.

 

Yerel Haberler