2013 YGS Konuları Dağılımı,Ösym Konu Dağılımı,Matematik Konu Dağılımı,sosyal,fen,türkçe konu dağılımları hakkında detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

2013 Ösym YGS Konuları, 2013 YGS'de Hangi Konulardan Sorular Çıkacak ?

Yükseköğrenime geçiş sınavına konu dağılımlar aşağıdaki gibidir.

2013 YGS MATEMATİK KONULARI

    Sayılar
    Basamak Kavramı
    Taban Aritmetiği
    Bölme-Bölünebilme
    OBEB-OKEK
    Rasyonel Sayılar
    Sıralama-Basit Eşitsizlikler
    Mutlak Değer
    Üslü İfadeler
    Köklü İfadeler
    Oran-Orantı
    Denklem Çözme
    Problemler
    Mantık
    Kümeler
    Bağıntı-Fonksiyon
    İşlem-Modüler Aritmetik
    Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

2013 YGS GEOMETRİ KONULARI

    Temel Kavramlar-Doğruda Açı
    Üçgende Açı
    Özel Üçgenler(Dik Üçgen-Eşkenar Üçgen-İkizkenar Üçgen)
    Üçgende Alan
    Üçgende Benzerlik
    Açıortay-Kenarortay
    Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
    Çokgenler
    Çember-Daire
    Katı Cisimler
    Doğrunun Analitiği
    Noktanın Analitiği
    Simetri-Döndürme

2013 YGS FİZİK KONULARI

    Fiziğin Doğası
    Vektör-Kuvvet-Denge
    Basit Makineler
    Ağırlık Merkezi
    Doğrusal Hareket
    İş-enerji
    Maddenin Özellikleri(Kütle-Hacim-Öz kütle)
    Basınç
    Sıvıların Kaldırma Kuvveti
    Katı ve Sıvılarda Genleşme
    Isı-Sıcaklık
    Elektrostatik
    Elektrik Akımı
    Manyetizma
    Işık Bilgisi
    Mercekler-Aynalar
    Ses-Uzay

2013 YGS KİMYA KONULARI

    Kimyanın Gelişimi
    Bileşikler
    Kimyasal Değişimler
    Karışımlar
    Hayatımızdaki Kimya
    Madde ve Özellikleri
    Atomun Yapısı
    Periyodik Cetvel
    Kimyanın Temel Kanunları

2013 YGS BİYOLOJİ KONULARI

    Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma
    Canlıların Ortak Özellikleri
    Canlıların Temel Bileşenleri
    Hücrenin Yapısı
    Hücre Zarında Madde Alışverişleri
    Nükleik Asitler
    Protein Sentezi
    Enzimler
    Canlıların Sınıflandırılması
    Ekoloji
    Solunum-Fotosentez
    Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri
    Kalıtım-Evrim
    Bitkiler
    Vücudumuzdaki Sistemler
    Duyu Organları

2013 YGS TÜRKÇE KONULARI

    Sözcükte Anlam
    Cümlede Anlam
    Paragraf
    Sözcük Türleri(İsim, Fiil, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem)
    Sözcüğün Yapısı
    Cümlenin Öğeleri
    Fiil Çatısı
    Cümle Çeşitleri
    Anlatım Bozuklukları
    Ses Bilgisi
    Yazım Kuralları
    Noktalama İşaretleri
    İletişim, Dil Kültür-Dillerin Sınıflandırılması

YGS TARİH KONULARI

—- GENEL TARİH

    Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
    İlk Uygarlıklar
    İlk Türk Devletleri
    İslam Tarihi ve Uygarlığı
    Türk İslam Devletleri
    Türkiye (Anadolu) Tarihi

—- OSMANLI TARİHİ

    Beylikten Devlete (1300 – 1453)
    Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
    Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
    Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
    En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)

 — İNKILAP TARİHİ

    Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
    Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
    Erzurum ve Sivas Kongreleri
    Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
    Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
    I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
    Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
    Lozan Antlaşması
    Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
    Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
    Atatürk Devrimleri
    Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
    Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

YGS COĞRAFYA KONULARI

    Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
    Dünyanın Hareketleri
    Harita Bilgisi
    İklim Bilgisi
    İç ve Dış Kuvvetler
    Beşeri Coğrafya
    Ekonomik Faaliyet Türleri

Yerel Haberler